MACHU IP patentová kancelář

Profil

Patentová kancelář MACHU IP poskytuje svým klientům profesionální služby v oblasti práva duševního vlastnictví se zaměřením na ochranu práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti.

Za každý Váš nápad stojí za to bojovat

Matěj Machů je český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který současně působí jako poradce pro právo duševního vlastnictví v rámci transferu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově a je odborným asistentem na katedře průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha, kde vyučuje kurzy zaměřené na české, zahraniční i mimoevropské právní systémy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, evropské patentové právo a judikaturu. V rámci své akademické a vědecké činnosti se zabývá zahraničními právními systémy, a to zejména právem anglo-americkým a izraelským. V otázkách technické specializace se zaměřuje především na oblast mechaniky, fyziky a počítačových technologií.

team

Patentový zástupce, zakladatel

Matěj Machů, Ph.D.

Služby

Patentová kancelář MACHU IP je připravena nabídnout svým klientům komplexní služby v rozsahu ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti.

Spolupráce

Patentová kancelář

MACHU ip

Václavské náměstí 58, 110 00 Praha 1

Kontakt

Matěj Machů, Ph.D., patentový zástupce

se sídlem Václavské náměstí 58, 110 00 Praha 1
reg. č. KPZ ČR: 461 IČ: 05668026

tel.: +420 731 508 003
e-mail: matej@machuip.cz
Annabel Machu

paralegal


tel.: +420 604 458 684
e-mail: annabel@machuip.cz
Zpět na začátek